>

Hướng dẫn chọn công suất phù hợp cho máy

Cách chọn máy ổn áp cho phù hợp 

Khi mua máy  tải sử dụng trong gia dinh hay nha máy cho chính xác 

Nhu tải trong gia dình khoảng 3 kva (3000w0 hay chon máy co công suất khoảnh 5kva la đủ 

Nha máy 10000w thi chọn 15kva để khi đề các tải lớn không bị sụt áp 

Cám ơn Quý Khách đã tin tưởng và ủng hộ!

© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam